Begynnelsen til Rock

ELVIS - 1957.jpgSom populærmusikk oppstod Rocken på 1950-tallet i USA. Etter som den utviklet seg, vokste den til å bli et stort tre av forskjellige sjangere, som kan ses på som selvstendige og uavhengige enheter, i det som i dag er blitt til en stor slekt av forskjellige former for musikk.

Det som allerede var der av musikk ble til stor inspirasjon for rocken, i kombinasjon med en ung generasjon, som var blitt herdet og noe fandenivoldsk etter den store verdenskrigen. Musikken tiltrakk seg harde mannfolk, som fant et uttrykk for noe av sin råskap i rocken, og samtidig et uttrykk for kjærlighet, og det å sjarmere kvinnfolka. Rocken fulgte de amerikanske soldatene over hele verden, og den ble tatt med til både det okkuperte Europa, så vel som til junglene i det fjerne Asia.

Det er noe strid om hva som var den første rockesangen i verden. Mange fans holder på at det var Elvis Presley sin That’s All Right Mama fra 1954, som satte standarden for senere musikk, men det finnes noen tidligere sanger som kombinerer inn de samme elementene som den hoftesvingende Elvis brukte. Rocket 88 fra 1951 er en av disse.

Det gode 1950-tallet ble også det store tiåret for den elektriske gitaren, og instrumentet satte sitt tydelige preg på sjangeren. Sammen med bassen og trommesettet, ble denne grunnelementet for det som man i dag betegner som rockemusikk. Man kan selvfølgelig kombinere inn andre instrumenter, som det elektriske orgelet, som kom samtidig, eller de første mikrofonene med god lydkvalitet.

Grunnen til at denne teknologien ble tilgjengelig er selvfølgelig også verdenskrigen, som så store ressurser investert i ny teknologi, som kondensatorer, og annen elementær elektronikk, og miniaturisieringen av disse elementene.

De spede forsøkene i sjangeren bidro til å sette sitt preg på de ungdomsbevegelsene som skulle følge utover 1960-tallet. Rock ble soundtracket til en revolusjon.